« Meeting Europe – Latvia»

Publication

 

publication

November 2005, published by apollonia, european art exchanges, 77p.(French, English)
Di
rector of the publication : Dimitri Konstantinidis
Supervisor of the publication : apollonia team
Authors : Dimitri Konstantinidis, Beral Madra, Daphne Nikita, Pavlina Paraskevaidou, Elena Parpa, Efi Strousa, Marina Vryonidou-Yiangou